Holy spirit – Duchu svatý

Holy spirit – Duchu svatý

"Holy Spirit" by Kim Walker-Smith

Verse 1:
There's nothing worth more that would ever come close,
No thing can compare, You're our living Hope,
Your presence, Lord.

Verse 2:
I've tasted and seen of the sweetest of loves,
When my heart becomes free and my shame is undone,
Your presence, Lord.

Chorus:
Holy Spirit You are welcome here,
Come flood this place and fill the atmosphere.
Your glory God is what our hearts long for,
To be overcome by Your presence, Lord.
The presence Lord

Verse 1:
Verse 2:
Chorus:

Bridge:
Let us become more aware of Your presence.
Let us experience the glory of Your goodness x 3

Chorus:
Instrumental:
Chorus:

Překlad:

Verse 1:
Není nic cennějšího, co by se nám mohlo přiblížit,
Žádná věc není srovnatelná, Jsi naše žijící Naděje,
Tvoje přítomnost, Pane.

Verse 2:
Ochutnal jsem a viděl nejsladší lásku,
Když se moje srdce stává svobodným a moje hanba je smyta,
Tvoje přítomnost, Pane.

Chorus:
Duch svatý Jsi zde vítán,
Pojď zaplavit toto místo a naplnit atmosféru.
Tvá sláva, Bože, je to, po čem naše srdce touží,
být překonán Tvojí přítomností, Pane.
Přítomnost Pána

Bridge:
Pojďme si stále více uvědomit Tvou přítomnost.
Dej nám zažít slávu své dobroty x 3

Přeloženo pomocí veřejného překladače Google.

Duchu svatý          ©Lubomír Honek, Jana Valová 2015
Verse 1: D   G   (A  D)
Jsi to nejvzácnější, živá naděje má, 
 když se k nám přiblížíš, nic Tě nepřekoná 
 Tvá přítomnost
Verse 2:
Lásku tvou nejsladší, okusil jsem a vím,
 Zbavuje mě mých vin, srdce mé uzdraví 
 Tvá přítomnost (ve tvé blízkosti)
Chorus:  D G Emi A D G Emi  A D 
         (A D Hmi E A  D Hmi  E A)
Duchu svatý jsi tu vítaný, 
 Tvá přítomnost, ať nás teď zaplaví, 
 Tvou slávu naše srdce touží znát
 ať přítomnost Tvá nás teď přemáhá

Verse 1:
Verse 2:
Chorus:
Bridge:  G D Emi/G D  (D A Hmi/D A)
Dej nám větší vnímavost na Tvou přítomnost
 Dej nám prožít svou slávu, svou blízkost
 x 3
Chorus:
Instrumentální:
Chorus:

Česká audio verze:
Karaoke doprovod: