Awake my soul – Dýchej na duši mou

Awake my soul – Dýchej na duši mou

"Awake My Soul" by Chris Tomlin

Breathe on me, breath of God, breathe on me
Breathe on me, breath of God, breathe on me
I come alive, I'm alive when you breathe on me
I come alive, I'm alive when you breathe on me

Chorus:
Awake, awake, awake my soul,
God resurrect these bones
From death to life, for you alone
Awake my soul

Speak to me, word of God, speak to me
Speak to me, word of God, speak to me
I come alive, Im alive when you speak to me
I come alive, Im alive when you speak to me

Chorus:
Awake, awake, awake my soul,
God resurrect these bones
From death to life, for you alone
Awake my soul

Překlad:

Dýchej na mě, Boží dech, dýchej na mě
Dýchej na mě, Boží dech, dýchej na mě
Ožívám, jsem naživu, když na mě dýcháš
Ožívám, jsem naživu, když na mě dýcháš

Chorus:
Probuď, probuď, probuď mou duši,
Bůh vzkřísí tyto kosti
Ze smrti do života, jen pro tebe
Probuď mou duši

Mluv se mnou, slovo Boží, mluv se mnou
Mluv se mnou, slovo Boží, mluv se mnou
Ožívám, jsem naživu, když se mnou mluvíš
Ožívám, jsem naživu, když se mnou mluvíš

Chorus:
Probuď, probuď, probuď mou duši,
Bůh vzkřísí tyto kosti
Ze smrti do života, jen pro tebe
Probuď mou duši

Přeloženo pomocí veřejného překladače Google.

Dýchej na duši mou              ©Lubomír Honek 2013
Předehra: Emi C G
     Emi    C      G
1/ Dechem Tvým, Pane můj, dechem Tvým
  Dechem Tvým, Ježíši, dechem Tvým
 Emi        C          G   D
/:Rád ožívám, život mám, dechem Tvým jen Tvým:/
Ref:
  Emi      C
 Dýchej, dýchej na duši mou
G     D
 Bůh křísí láskou svou
  Emi         C        G
 ne smrt, chci žít, nech dech svůj plout
     D
 na duši mou
2/ Slovem svým, mluv se mnou, slovem svým
  Slovem svým, mluv se mnou, Ježíši
/:Rád ožívám, život mám, slovem Tvým jen Tvým:/

Česká audio verze:
Karaoke doprovod: