No longer slaves – Víc už nejsem otrokem

No longer slaves – Víc už nejsem otrokem

"No Longer Slaves" by Jonathan David Helser and Melissa Helser

You unravel me, with a melody
You surround me with a song
Of deliverance, from my enemies
Till all my fears are gone

I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mothers womb
You have chosen me
Love has called my name
I've been born again, into your family
Your blood flows through my veins

I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God

I am surrounded
By the arms of the father
I am surrounded
By songs of deliverance

We've been liberated
From our bondage
We're the sons and the daughters
Let us sing our freedom

You split the sea
So I could walk right through it
All my fears were drowned in perfect love
You rescued me
So I could stand and sing
I am child of God...

Překlad:

"Nikdy víc otrokem"

Rozluštil jsi mě, melodií
Obklopuješ mě písní
vysvobození od mých nepřátel
dokud nebudou pryč veškeré mé obavy (strachy)

Víc už nejsem otrokem, abych se bál
jsem dítě Boha

V lůnu mé matky
jsi si vybral mě
Láska mi dala jméno
znovu jsem se narodil, do vaší rodiny
Tvá krev proudí v mých žilách

Jsem obklopen
otcovou náručí
Jsem obklopen
písněmi vysvobození

Byli jsme osvobozeni
z našeho otroctví
jsme synové a dcery
pojďme rozezpívat naši svobodu

Rozdělil jsi moře
takže jsem mohl projít přímo přes něj
všechny mé obavy se utopily v dokonalé lásce
zachránil jsi mě
tak jsem se mohl postavit a zpívat:
"Jsem dítě Boha..."

Přeloženo pomocí veřejného překladače Google.

Víc už nejsem otrokem           ©Lubomír Honek 2015

Capo 3

G
Zbavuješ mě pout, melodií svou
C                           D
chrání mě Tvé písně proud

osvobození, od nepřátel mých

než úzkosti přejdou

               C           D        G
Víc už nejsem otrokem,
           Emi       D      G
jsem Božím dítětem 2x

G
V lůně matky mé
Hmi
Ty sis vybral mě
C        D         G
dítě z lásky Tvé
G                         Hmi
pojmenované, znovuzrozené
C          D                   G
v mých žilách Tvou mám krev


Víc už nejsem otrokem,

jsem Božím dítětem        4x


Emi   D                   G            C
Já vím, že mě chrání

Ruce mého Táty

Já vím, že mě chrání

Tou písní vykoupení

Nastal čas záchranné éry

Od  svázaností

Jsme synové a jsme dcery

Tak zpívej, jsi volný!

Óooo
Emi     D
/: Rozdělil´s moře,
G          C
Takže já jsem mohl jít dál
Emi    D     G   C
Tvá láska ničí každý strach
Emi     D
Zachránil´s mě,
       G    Hmi
tak jsem mohl vstát a zpívat

            C            D                 G
Jsem Božím dítětem…   :/

Karaoke doprovod:
české textové video: