The more I seek you – Čím víc Tě hledám

The more I seek you – Čím víc Tě hledám

The more I seek you by Zach Neese

The more I seek You
The more I find You
The more I find You
The more I love You

I wanna sit at your feet
Drink from the cup in Your hands
Lay back against You and breathe
Feel Your heart beat

This love is so deep
It's more than I can stand
I melt in Your peace
It's overwhelming

Čím víc Tě hledám_______________©Dana Kafková

D   A   hm   G

F   C   Dm   Bb

 

Čím víc Tě hledám,

tím víc Tě znám,

čím více znám Tě,

víc rád Tě mám.

 

Chci sedět u nohou Tvých,

z tvých rukou pohár pít,

spočinout v náruči Tvé,

cítit srdce tvé bít.

 

Hlubokou lásku Tvou k nám

jen stěží mohu snést

roztávám v pokoji Tvém,

přemožen slávou.


 

Karaoke doprovod: