Our Father – Náš Otče

Our Father – Náš Otče

"Our Father" - by Jenn Johnson

Our Father in Heaven
Hallowed be Your name
Your Kingdom come quickly
Your will be done the same

On Earth as it is in Heaven
Let Heaven come to
Earth as it is in Heaven
Let Heaven come

Let Heaven come, let Heaven come

Yours is the Kingdom, Yours is the power
Yours is the glory forever, amen
Yours is the Kingdom, Yours is the power
Yours is the glory forever amen

Překlad:

Náš Otče v nebi
Posvěť se Tvé jméno
Přijď království Tvé rychle
Buď vůle Tvá stejná

na Zemi, jako je tomu v nebi
Ať nebe přijde na
Zem, jako je tomu v nebi
Ať přijde nebe

Ať přijde nebe, ať přijde nebe

Tvé je království, Tvá je moc
Tvá je sláva na věky, amen
Tvé je království, Tvá je moc
Tvá je sláva na věky, amen

Přeloženo pomocí veřejného překladače Google.

Náš Otče        ©Lubomír Honek, Jana Valová 2015
Intro
 G C/E C
G
 Náš Otče na nebi
 C            D
 Svaté jméno máš
 G
 Buď vůle jen tvoje
 C  D
 Přijď s královstvím sem k nám
Ref.
 C              G/B Ami    Emi
 Na zemi se staň jak v nebi
 D
 Přijď nebe
 C                 G/B Ami    Emi
 Na zemi se staň jak v nebi
 D                G
 Přijď nebe k nám
Bridge
C           Emi
 Přijď nebe k nám
Bridge 2
C                                                    D
 Máš čest a slávu, máš věčnou vládu
 Emi                                   G/B
 Máš v rukou království věčné, amen
Česká audio verze:
Karaoke doprovod: